HOUSING APART TOGETHER


Samen op één bouwkavel

Projectontwikkeling Zilverlaan, Oostende

Aan de rand van Oostende liggen nog enkele grote onbebouwde kavels. De stad Oostende wil hier nadenken over een kwalitatieve invulling zonder het gebied volledig te verkavelen. Daarom vraagt ze de projectontwikkelaar Condor en de sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel om na te denken over een alternatief. Ze besluiten slechts 2/3de van hun terrein te bebouwen, en vrijwaren zo een zone voor een nieuw polderpark. De bouwaanvraagprocedure is anno 2019 lopende.

In opdracht van de ontwikkelaar ontwerpt Bovenbouw architecten een ensemble met rijwoningen en appartementen rond een autovrij, collectief binnengebied. Aanvullend hebben alle woningen een eigen private tuin of terras. Een muur met een toegangspoort rondom de woningen zorgt voor een duidelijke grens met het landschap. De ontwerpers vertrekken van het idee dat peuters in eigen tuin kunnen spelen, jongere kinderen op het woonerf, en pubers erop uit trekken naar het achtergelegen sportpark. Binnen dit ontwerp onderzoekt de ontwikkelaar welke extra faciliteiten kunnen gedeeld worden door de bewoners zoals een autodeelparking, regenwateropvang, polyvalente binnenruimte, ... Op de andere kavel wordt een vergelijkbaar project met sociale koopwoningen ontworpen door ampe.trybou architecten. Het geheel wordt door Cluster landschapsarchitecten zo natuurlijk mogelijk ingepast in het grotere landschap.