HOUSING APART TOGETHER


Collectief wonen anno jaren '90

Begijnhof, Hoogstraten

Na 20 jaar leegstand is het begijnhof van Hoogstraten in 1992 volledig vervallen. Vijf dorpsbewoners verenigen zich in een vzw, en krijgen het hof voor 99 jaar in erfpacht van de gemeente. Vervolgens zoekt de vzw voor elke woning een bewoner die verantwoordelijk is voor de restauratie en het onderhoud. Het éénmalig te betalen instaprecht voor elke bewoner wordt bepaald in verhouding tot het volume, de oriëntatie, de grootte van de tuin en de toegankelijkheid met de fiets.

Het begijnhof bestaat uit 34 grote en kleine woningen met bewoners uit diverse inkomensgroepen. Elke bewoner is vrij om zijn woning naar eigen smaak in te richten, maar moet zich houden aan de afspraken met Agentschap Onroerend Erfgoed. Tot op vandaag zijn er geen auto's toegelaten. Elke bewoner kan een parkeerplaats huren op een achterliggend terrein. Met de inkomsten zorgt de vzw voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. De voormalige bleekweide tussen de woningen wordt door de gemeente onderhouden en gebruikt voor diverse gemeentelijke festiviteiten. De bewoners en hun kinderen maken er natuurlijk ook gebruik van. De kerk is nog in gebruik voor erediensten en staat open voor dorpsbewoners én toeristen.

Interview met bewoner Frans Horsten

In het Begijnhof te Hoogstraten vertelt Frans Horsten hoe een groep bewoners 30 jaar geleden erin slaagde om de vervallen begijnhofwoningen samen te restaureren en hoe zij vandaag genieten van de rust en stilte binnen hun woonomgeving.

Productie en opnames: Studio Sandy